www.e-math.ro

Site de cultura si educatie matematica. Dedicat concursului national de matematica "N. N. Mihaileanu", suitei de manifestari "My Space" si revistei "VECTOR"

Fundatia Pentru Promovarea Competentei MAGISTER

Site-ul Fundatiei MAGISTER, fundatie care isi propune derularea de programe şi proiecte pentru identificarea, sprijinirea şi stimularea valorilor, în primul rând a celor din domeniul educaţional.

Editura CRIZON

Editura CRIZON ofera servicii de calitate la preturi de exceptie, plecând de la machetare, tehnoredactare si pana la prelucrare de imagini si realizarea copertilor, totul dupa dorintele beneficiarilor.

REGULAMENT

Regulamentul Simpozionului naţional cu participare internaţională:

 • Lucrările simpozionului se vor desfăşura la Liceul Teoretic Ovidius, Constanţa.
 • Comunicările ştiinţifice se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul  22 – 31 octombrie 2018.
 • Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro
 • Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii (folositi macheta!!!):
  1. Tip fişier Document Word
  2. Tip portret
  3. Dimensiune hârtie A4
  4. Caracter font Times New Roman
  5. Dimensiune font 12
  6. Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  7. Paragraf 1 rând.
 • Lucrarea trebuie să aibă exact 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 • La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 • Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secţiuni, va primi o mapă cu documentele evenimentului şi un exemplar din volumul editat.
 • Pot participa la lucrările simpozionului şi cadre didactice/persoane fizice care nu prezintă comunicări ştiinţifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv Diplomă de participare, fără lucrare.
 • Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare şi informare din unităţi de învăţământ şi instituţii publice etc.
 • Se admite participarea la două sau mai multe secţiuni cu una sau mai multe lucrări.
 • Înscrierile se fac on line începând cu data de 15 iulie 2018, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro/contact.html.
 • Taxa de participare este de 100 lei pentru fiecare participant cu o lucrare şi se plăteşte până în data de 26 octombrie 2018– bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat şi la ediţia a IX-a, anul 2017 (cu/fără lucrare).
 • În cazul în care se doreşte participarea cu mai multe lucrări, taxa va fi de 100 lei pentru o lucrare şi de 60  lei pentru a doua lucrare, cu menţiunea că se va distribui un singur volum.
 • Taxa se plăteste de către fiecare participant, chiar dacă sunt mai multi autori la o lucrare.
 • Pentru participanţii fără lucrare taxa este de 60 lei şi se plăteşte până în data de 31 octombrie 2018.
 • Informaţii privind modalitatea de plată a taxei de participare găsiţi pe  www.simpozion-cta.crizon.ro.
 • Informaţii utile:

   • Locaţie: Liceul Teoretic Ovidius Constanţa, Stradela Basarabi 2, România, tel/fax: 0341 405816;  e-mail: liceulovidius@gmail.com

  Invitatia poate fi consultata aici!

  CONTACT

  Tel: 0341.405.816
  Mobile: 0722.87.00.42

  Email: simpozion.cta@gmail.com
  Website: www.simpozion-cta.crizon.ro

  Copyright © 2018 Responsabilitate Publica In Educatie