www.e-math.ro

Site de cultura si educatie matematica. Dedicat concursului national de matematica "N. N. Mihaileanu", suitei de manifestari "My Space" si revistei "VECTOR"

Fundatia Pentru Promovarea Competentei MAGISTER

Site-ul Fundatiei MAGISTER, fundatie care isi propune derularea de programe şi proiecte pentru identificarea, sprijinirea şi stimularea valorilor, în primul rând a celor din domeniul educaţional.

Editura CRIZON

Editura CRIZON ofera servicii de calitate la preturi de exceptie, plecând de la machetare, tehnoredactare si pana la prelucrare de imagini si realizarea copertilor, totul dupa dorintele beneficiarilor.

REGULAMENT

Regulamentul Simpozionului naţional cu participare internaţională:

 1. Lucrările simpozionului se vor desfăşura în zilele de 21 – 22 noiembrie 2015.
 2. Comunicările ştiinţifice se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul 15 octombrie – 8 noiembrie 2015.
 3. Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro
 4. Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:
  1. Tip fişier Document Word
  2. Tip portret
  3. Dimensiune hârtie A4
  4. Caracter font Times New Roman
  5. Dimensiune font 12
  6. Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  7. Paragraf 1 rând.
 5. Lucrarea trebuie să aibă exact 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 6. La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 7. Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secţiuni, va primi o mapă cu documentele evenimentului – o diplomă de participare cu specificarea lucrării prezentate, semnată de către preşedintele de onoare, un certificat de participare semnat de către reprezentanţi de la IŞE Bucureşti şi SNSPA Bucureşti şi un exemplar din volumul editat.
 8. Pot participa la lucrările simpozionului şi cadre didactice/persoane fizice care nu prezintă comunicări ştiinţifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv Diplomă de participare, fără lucrare.
 9. Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare şi informare din unităţi de învăţământ şi instituţii publice etc.
 10. Se admite participarea la două sau mai multe secţiuni cu una sau mai multe lucrări.
 11. Înscrierile se fac on line începând cu data de 5 octombrie 2015, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro.
 12. Taxa de participare este de 80 lei pentru fiecare participant cu o lucrare şi se plăteşte până în data de 8 noiembrie 2015 – bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat şi anul trecut (cu/fără lucrare).
 13. În cazul în care se doreşte participarea cu mai multe lucrări, taxa va fi 80 lei pentru fiecare lucrare.
 14. Taxa se plătește de către fiecare participant, chiar dacă sunt mai mulți autori la o lucrare.
 15. Pentru participanţii fără lucrare taxa este de 50 lei şi se plăteşte până în data de 8 noiembrie 2015.
 16. În perioada  8 noiembrie – 20 noiembrie 2015 se admit doar înscrieri ca participant fără lucrare, contra taxei de 60 lei.
 17. Informaţii privind modalitatea de plată a taxei de participare găsiţi pe  www.simpozion-cta.crizon.ro.

Informaţii utile:

 1. Programul detaliat al evenimentului va fi publicat pe site în perioada 15 – 20 noiembrie 2015.
 2. Locaţie: Liceul Teoretic Ovidius Constanţa, Stradela Basarabi 2, România, tel/fax: 0341 405816;  e-mail: liceulovidius@gmail.com

 

CONTACT

Tel: 0341.405.816
Mobile: 0722.87.00.42 Fax: 0341.815.780

Email: simpozion.cta@gmail.com
Website: www.simpozion-cta.crizon.ro

Copyright © 2015 Responsabilitate Publica In Educatie