www.e-math.ro

Site de cultura si educatie matematica. Dedicat concursului national de matematica "N. N. Mihaileanu", suitei de manifestari "My Space" si revistei "VECTOR"

Fundatia Pentru Promovarea Competentei MAGISTER

Site-ul Fundatiei MAGISTER, fundatie care isi propune derularea de programe şi proiecte pentru identificarea, sprijinirea şi stimularea valorilor, în primul rând a celor din domeniul educaţional.

Editura CRIZON

Editura CRIZON ofera servicii de calitate la preturi de exceptie, plecând de la machetare, tehnoredactare si pana la prelucrare de imagini si realizarea copertilor, totul dupa dorintele beneficiarilor.

REGULAMENT

Stimaţi colegi,
Vă invităm să participaţi la dezbaterile din cadrul secţiunilor simpozionului, convinşi fiind că tematica propusă se regăseşte, şi în acest an, în registrul preocupărilor şi intereselor dumneavoastră de lectură, studiu şi cercetare.
Participarea, la secţiunile simpozionului, se va concretiza prin susţinerea unei comunicări ştiinţifice, originale, rezultat al efortului constant şi meritoriu de promovare a valorilor şi tradiţiilor învăţământului. În perioada desfăşurării evenimentului, 7-8 iunie 2014,  se va organiza o expoziţie de carte şcolară şi se va distribui participanţilor volumul de studii Responsabilitate publică în educaţie (cu ISSN), ediţia a VI-a, care va cuprinde toate lucrările trimise si selectate.

 

Regulamentul Simpozionului naţional cu participare internaţională:

 1. Lucrările simpozionului se vor desfăşura în zilele de 7 - 8 iunie 2014.
 2. Comunicările ştiinţifice se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul  10 – 20.05.2014.
 3. Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro
 4. Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:
  1. Tip fişier Document Word
  2. Tip portret
  3. Dimensiune hârtie A4
  4. Caracter font Times New Roman
  5. Dimensiune font 12
  6. Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  7. Paragraf 1 rând.
 5. Conţinutul lucrării 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 6. La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 7. Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secţiuni, va primi o mapă cu documentele evenimentului - o diplomă de participare cu specificarea lucrării prezentate, semnată de către preşedintele de onoare, un certificat de participare semnat de către reprezentanţi de la IŞE Bucureşti şi SNSPA Bucureşti şi un exemplar din volumul editat.
 8. Pot participa la lucrările simpozionului şi cadre didactice, persoane fizice care nu prezintă comunicări ştiinţifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv Diplomă de participare, fără lucrare.
 9. Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare şi informare din unităţi de învăţământ şi instituţii publice etc.
 10. Se admite participarea la două secţiuni sau mai multe secţiuni.
 11. Înscrierile se fac on line începând cu data de 10 mai 2014, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro.
 12. Taxa de participare este de 80 lei pentru fiecare participant cu o lucrare şi se plăteşte până în data de 20 mai  2014 – bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat şi anul trecut (cu/fără lucrare). În cazul în care se doreşte participarea la mai multe secţiuni, taxa se va modifica corespunzător. Pentru participanţii fără lucrare taxa este de 50 lei şi se plăteşte până în data de 20 mai 2014. În perioada  21-31 mai 2014 se admit doar înscrieri ca participant fără lucrare, contra taxei de 60 lei. Informaţii privind modalitatea de plată a taxei de participare găsiţi pe  www.simpozion-cta.crizon.ro.

Concursul naţional de fotografie Responsabilitate publică în educaţie

 1. Evenimentul include şi Concursul naţional de fotografie cu tema – Responsabilitate publică în educaţie!  Fotografiile (1-3 fotografii) admise în concurs vor fi publicate pe site-ul simpozionului www.simpozion-cta.crizon.ro.

 

Regulamentul Concursului de fotografie:

 1. Concursul de fotografie se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar, studenţilor, cadrelor didactice, precum şi persoanelor interesate şi pasionate de arta fotografică.
 2. Fotografiile se trimit în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul 10-20.05.2014. Înscrierile se fac pe baza formularului de înscriere, care va fi publicat pe site, începând cu data de 10.05 2014.
 3. Trimiterea fotografiilor va respecta următoarele cerinţe:
 4. format jpg, salvate cu numele autorului şi numărul fotografiei;
 5. rezoluţie corespunzătoare;
 6. separat, într-un document word, se vor insera fotografiile şi se vor preciza autorul, denumirea fotografiilor şi eventuale comentarii.
 7. Fiecare participant, care va prezenta 1-3 fotografii, va primi o Diplomă şi un Certificat de participare.
 8. Taxa de participare este de 30 lei pentru fiecare participant cu 1-3 fotografii şi se plăteşte până în data de 20 mai 2014.
 9. În cazul în care se doreşte participarea cu o lucrare la secţiunile simpozionului şi cu 1-3 fotografii la concursul de fotografie, taxa devine 90 lei.
 10. Informaţii privind modalitatea de plată a taxei de participare găsiţi pe  www.simpozion-cta.crizon.ro.
 11. Pentru elevi şi studenţi nu se percepe taxă de participare la Concursul naţional de fotografie – Responsabilitate publică în educaţie. 
 1. Programul proiectului cuprinde Jurizarea fotografiilor şi comunicarea rezultatelor. Diplomele se vor anunţa în secţiunea de deschidere  a Simpozionului şi a Concursului de fotografie. Organizatorii vor acorda: Diploma pentru fotografie - Responsabilitate publică în educaţie  2014; Diplome pentru Premiile I, II, III şi Menţiuni, precum şi Diplomă şi Certificat de participare.

 

Informaţii utile:

 1. Programul detaliat al evenimentului va fi publicat pe site în perioada 27-31 mai 2014.
 2. Locaţie: Liceul Teoretic Ovidius Constanţa, Stradela Basarabi 2, România, tel/fax: 0341 405816;  e-mail: liceulovidius@gmail.com

 

Vă rugăm să transmiteţi invitaţia de participare la lucrările simpozionului Responsabilitate publică în educaţie şi la Concursul de fotografie 2014 persoanelor care doresc să asculte, să comunice şi să înveţe din experienţa celor care ştiu, pot şi  fac  mai mult decât numitorul comun. Detalii pot fi obţinute şi pe www.simpozion-cta.crizon.ro

 

 

 

Iniţiatori & organizatori:
Dr. Ciprian FARTUŞNIC, Director, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  Bucureşti
Conf. Univ. Dr. Nicoleta CORBU,  Decan,  F.C.R.P. - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti
Prof. Cristina ANGHEL, Director,  Liceul Teoretic Ovidius  Constanţa
Prof. Ismet Nejdet GEVAT, Director, Colegiul Naţional de Arte  Regina Maria Constanţa
Av. Tincuţa IURUC, Director executiv,  Fundaţia pentru Promovarea Competenţei MAGIST
ER Constanţa

CONTACT

Tel: 0341.405.816
Mobile: 0722.87.00.42 Fax: 0341.815.780

Email: simpozion.cta@gmail.com
Website: www.simpozion-cta.crizon.ro

Copyright © 2014 Responsabilitate Publica In Educatie