www.e-math.ro

Site de cultura si educatie matematica. Dedicat concursului national de matematica "N. N. Mihaileanu", suitei de manifestari "My Space" si revistei "VECTOR"

Fundatia Pentru Promovarea Competentei MAGISTER

Site-ul Fundatiei MAGISTER, fundatie care isi propune derularea de programe şi proiecte pentru identificarea, sprijinirea şi stimularea valorilor, în primul rând a celor din domeniul educaţional.

Editura CRIZON

Editura CRIZON ofera servicii de calitate la preturi de exceptie, plecând de la machetare, tehnoredactare si pana la prelucrare de imagini si realizarea copertilor, totul dupa dorintele beneficiarilor.

REGULAMENT

Stimaţi colegi,
Vă invităm să participaţi la dezbaterile din cadrul secţiunilor simpozionului, convinşi fiind că tematica propusă se regăseşte în registrul preocupărilor şi intereselor dumneavoastră de lectură, studiu şi cercetare.
Participarea se va concretiza prin susţinerea unei comunicări ştiinţifice, originală, rezultat al efortului constant şi meritoriu de promovare a valorilor şi tradiţiilor învăţămantului, într-un demers continuu de îmbunătăţire, acomodare, schimbare, adecvare la timpul pe care îl trăim şi cel care vine.
Simpozionul se adresază cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, elevilor şi studenţilor, părinţilor, cercetătorilor, personalului din administraţiile locale şi centrale, celor intereasaţi de starea şcolilor şi calitatea educaţiei şi se va finaliza cu editarea volumului de studii Responsabilitate publică în educaţie (ISSN 2066-3358), ediţia a III-a. Volumul va cuprinde toate lucrările trimise şi selectate şi va fi distribuit participanţilor la data desfăşurării reuniunii, respectiv 14 – 15 mai 2011.
Aflat la ediţia a III-a, promotorii şi organizatorii proiectului doresc continuarea demersului prin diversificarea tematicii propuse spre dezbatere, adecvarea la problemele reale ale învăţământului românesc şi internaţional, apropierea, în fiecare an, de noi colaboratori şi participanţi. Selectarea riguroasă a lucrărilor, menţinerea de contacte cu participanţii, diseminarea rezultatelor şi a concluziilor la manifestări similare se înscriu în strategia proiectului.

Regulamentul Simpozionului internaţional:

 1. Lucrările simpozionului se vor desfăşura în zilele de 14 şi 15 mai 2011. Comunicările se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul 9 – 30 aprilie  2011.
 2. Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:
  1. Tip fişier Document Word
  2. Tip portret
  3. Dimensiune hârtie A4
  4. Caracter font Times New Roman
  5. Dimensiune font 12
  6. Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  7. Paragraf 1 rând.
 3. Conţinutul lucrării 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 4. La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 5. Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro  
 6. Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secţiuni, va primi o mapă cu documentele simpozionului, o diploma de participare cu specificarea lucrării prezentate, un certificat de participare şi un exemplar din volumul editat.
 7. Pot participa la lucrările simpozionului şi cadre didactice, elevi, persoane fizice care nu prezintă comunicări ştiinţifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv a diplomei de participare, cu specificarea – fără lucrare.
 8. Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare şi informare a cadrelor didactice, precum şi de către reprezentanţi ai comunităţilor locale etc (35 lei per exemplar).
 9. Programul Simpozionului cuprinde şi o expoziţie de fotografie realizată de elevii din liceele organizatoare şi partenere, tematica propusă fiind Responsabilitate publică în educaţie.
 10. Înscrierile se fac on line începând cu data de 9 aprilie 2011, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro.
 11. Taxa de participare este de 80 lei pentru fiecare participant cu o lucrare şi se plăteşte până în data de 30 aprilie 2011 – bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat şi anul trecut (cu/fără lucrare). În cazul în care se doreşte participarea la mai multe secţiuni, taxa se va modifica corespunzător. Pentru participanţii fără lucrare taxa este de 50 lei şi se plăteşte până în data de 30 aprilie 2011. Platile vor fi efectuate in contul Fundatiei MAGISTER, C.I.F. 27609782, RO 04 MILB 0000 0000 0210 2133, Millennium Bank Constanta. În perioada 1 – 5 mai se admit doar înscrieri ca participant fără lucrare, contra taxei de 60 lei.
 12. Programul detaliat al simpozionului va fi publicat pe site în perioada 8-10 mai 2011.
 13. Persoanele care solicită cazare – marea este primitoare, vor solicita rezervare (contra cost) în intervalul 1– 10 mai 2011, la adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, cu specificarea hotel/internat.

Vă rugăm să transmiteţi invitaţia noastră de participare la lucrările simpozionului Responsabilitate publică în educaţie persoanelor care doresc să asculte, să comunice şi să înveţe din experienţa celor care ştiu, pot şi  fac  mai mult decât numitorul comun. Detalii pot fi obţinute şi pe www.simpozion-cta.crizon.ro

Iniţiatori & organizatori:

Mihai JIGĂU, Director, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  Bucureşti
Lector  univ. dr. Irina STĂNCIUGELU, Master Management Educaţional şi Comunicare Instituţională, SNSPA Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Prof. Cristina ANGHEL, Director Liceul Teoretic Ovidius  Constanţa
Prof. Nicoleta HEROIU, Director, Colegiul Naţional de Arte  Regina Maria   Constanţa
Avocat Tincuţa IURUC, Director executiv,  Fundaţia pentru Promovarea Competenţei Magister Constanţa

CONTACT

Tel: 0341.405.816
Mobile: 0722.87.00.42 Fax: 0341.815.780

Email: simpozion.cta@gmail.com
Website: www.simpozion-cta.crizon.ro

Copyright © 2011 Responsabilitate Publica In Educatie